مکمل های غذایی و میزان مرگ و میر در زنان مسن

در زنان مسن تر ، چندین مکمل غذایی که معمولاً از ویتامین ها و مواد معدنی استفاده می شود ممکن است با افزایش خطر مرگ و میر کلی همراه باشد . این ارتباط با آهن مکمل قوی ترین است . برخلاف یافته های بسیاری از مطالعات ، کلسیم با کاهش خطر مرتبط است .

ادامه مطلب