ففول گاین

ففول گاین

کم خونی و فقر آهن مشکلی جدی است که اکثر زنان جامعه به ویژه آنها که در سنین باروری قرار دارند ، با آن روبرو هستند و در نتیجه آن عوارضی همچون بی حالی و بی حوصلگی و کمبود انرژی مورد نیاز برای انجام کارهای روزانه، تجربه می کنند .

با توجه به عدم تامین میزان آهن و فولیک اسید مورد نیاز بدن ، با مصرف منابع غذایی معمول ، مصرف مکمل هایی که مقادیر مناسب این دو ماده مغذی را تامین نمایند ، ضروری است . کپسول ففول گاین به دلیل دارا بودن 80 میلی گرم آهن عنصری و تامین 1000 میکروگرم فولات یکی از مکمل های مناسب برای درمان کم خونی است .

این محصول با تامین آهن و اسید فولیک ، در ساخت هموگلوبین ، اکسیژن رسانی ، عملکرد بهتر سلولهای بدن نقش اساسی دارد .

ففول گاین به دلیل پوشش مخصوص پلت ها ، در دستگاه گوارش باز و جذب می گردد و به همین دلیل عوارض گوارشی کمتری نسبت به محصولات مشابه دارد .