بارداری سلامت کودک

مکمل مولتی ویتامین مادر با کاهش خطر اختلال طیف اوتیسم در کودکان مرتبط است

مطالعات متعددی ارتباط مکمل‌های مولتی ویتامین قبل از تولد با اختلال طیف اوتیسم (ASD) را در فرزندان بررسی کرده‌اند، اما یافته‌ها متناقض هستند . هدف از مطالعه حاضر انجام یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز مطالعات منتشر شده برای ارزیابی ارتباط واقعی بین مکمل‌های مولتی ویتامین مادر در دوران بارداری و خطر ابتلا به ASD در کودکان بود. PubMed ، EMBASE ، PsycINFO ، Web of Science، و کتابخانه کاکرین تا 26 آگوست 2018 جستجو شدند . برای محاسبه نتایج تلفیقی از مدل اثرات تصادفی استفاده شد .

نسبت ریسک تعدیل شده (RRs) به عنوان معیار مشترک ارتباط در بین مطالعات استفاده شد . تجزیه و تحلیل حساسیت و زیر گروه نیز انجام شد . در مجموع 5 مقاله ( 9 کارآزمایی مستقل ؛ 231163 کودک شامل 4459 مورد) گنجانده شد .

نتایج تجزیه و تحلیل کلی نشان داد که احتمال ابتلا به ASD در فرزندانی که مادرانشان از مکمل‌های مولتی ویتامین در دوران بارداری استفاده می‌کردند در مقایسه با فرزندان مادرانی که چنین مکمل‌هایی را نداشتند ، به‌طور معنی‌داری کاهش یافت ( RR , 0.62 ؛ 95% فاصله اطمینان (CI, 0.45-0.86؛ P=) . .003) . علاوه بر این ، نتیجه اولیه متا آنالیز پس از تأیید آنالیزهای حساسیت کاملاً قوی بود و هیچ سوگیری انتشار یافت نشد . علاوه بر این ، یافته های تجزیه و تحلیل کلی به طور کلی با تجزیه و تحلیل های زیر گروه سازگار بود . در نتیجه ، این متا آنالیز از ارتباط محافظتی بین مکمل‌های مولتی ویتامین مادر در دوران بارداری و خطر بعدی ASD در کودکان حمایت می‌کند . تحقیقات بیشتر مورد نیاز است و باید به مؤلفه (هایی) که در اثر محافظتی مولتی ویتامین بر خطر ASD و مکانیسم‌های مولکولی زیربنایی کمک می‌کنند ، رسیدگی شود .

محصولات ففول صورتی مناسب دوران قبل از بارداری ، مادران باردار ، مناسب دوران شیردهی ، نوزادان و کودکان ، خانم ها و آقایان ، ففول مکس

Leave feedback about this

  • کیفیت
  • قیمت
  • خدمات

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video