http://www.fefol.ir/assets/img/5-Reasons-Why-You-should-Take-Folic-Acid-In-Pregnancy.jpg

اسیدفولیک

اسید فولیک یا فولات ) ویتامین B9جزو ویتامین هاي گروه Bمی باشد. این ویتامین محلول در آب است، در بدن جمع
نمی شود و از طریق ادرار دفع می گردد. اسید فولیک ماده اي کریستالی، زردرنگ، محلول در آب و پایدار در محیط اسیدي است و ازسراسر روده جذب می شود.حدود نیمی از اسید فولیک ذخیره شده در بدن در کبد ذخیره می شود که حدود 5-15میلی گرم برکیلوگرم از وزن کبد را شامل می شود.

بدن انسان قادر به ساخت اسید فولیک نبوده و تأمین این ویتامین در بدن وابسته به جذب کافی و مداوم آن از طریق مکملهاي غذاییروزانه می باشد . خصوصاً افراد مسن، ورزشکاران و خانمها در دوران بارداري و شیردهی، نیاز بیشتري به مصرف اسید فولیک دارند. مصرف اسید فولیک، بویژه در شروع بارداري بسیاراساسی است، زیرا اسید فولیک در تکامل جنین نقش ایفا می کند.


مصرف اسید فولیک به خصوص براي زنانی که قصد باردار شدن دارند، یا باردار هستند، اهمیت دارد.
این ویتامین به پیشگیري از نقایص هنگام تولد در مغز و نخاع نوزاد کمک میکنداسید فولیک در عین حال براي مردان و زنان در هر سنی سودمند است. برخی تحقیقات نشان دادهاند که این ویتامین ممکن است از بروز حمله قلبی- سکته مغزي- بیماري آلزایمر-پیشگیري کند . اسید فولیک در تکامل رشد جنین بسیار با اهمیت می باشد. رشد طناب نخاعی و مغز جنین در گرو مصرف اسید فولیکتوسط مادر می باشد.


زنان باید مکمل اسید فولیک را 2تا 3ماه قبل از بارداري و در 3ماهه اول بارداري مصرف کنند، مخصوصا زنانی که سابقه ناهنجاري هاي عصبی در اقوامشان وجود دارد و زنانی که داروهاي خاصی را مصرف می کنند، مثل برخی از داروهاي ضد صرع کمبود فولات در زنان باردار، منجر به کاهش وزن تولد، نوزادان نارس و دچار نقص لوله ي عصبی جنین می گردد.
در نوجوانان، کمبود فولات منجر به آنمی (کم خونی) از دیگر علایم کمبود این ویتامین در بدن می توان کمبود اشتها، کمبود وزن، ضعف، سردرد، زود رنجی، فراموشی و ..... را نام برد..

به طور کلی، علائم زیر در کمبود این ویتامین ایجاد می شود:
خاکستري شدن موها، کم خونی، ضعف، آشفتگی در خواب، رنگ پریدگی، سرخی و بادکردگی و زخم هاي زبانی )گلوسیت، زخم معده و اسهال..زیادي اسید فولیک هیچ گونه ضرري براي بدن ندارد، زیرا که اضافی آن از طریق ادرار دفع می شود..

منابع غذایی اسید فولیک

لوبیا چیتی، اسفناج، مارچوبه، بروکلی، بامیه، کلم، گوشت گاو و مرغ، جگر، نان و غلات سبوسدارمخمر آبجوپنیر، خرما، سبزیجات
برگی شکل، حبوبات شیر، قارچ، ماهی تن، جوانه گندم خام، کاهو، آب پرتقال، زرده تخم مرغ و موز

بدن ما به چه میزان اسید فولیک، روزانه نیازمند است:

اطفال:
ماهه :6-0روزانه 65میکروگرم
ماهه :12-7روزانه 80میکروگرم


کودکان
سال :13-1روزانه 150میکرو گرم
سال :4-8روزانه 200میکروگرم
سال :9-13روزانه 300میکروگرم


نوجوانان و بالغین:
آقایان سن 14سال به بالا: روزانه 400میکروگرم
خانمها سن 14-50سال: روزانه 400میکروگرم
خانمها سن 50سال به بالا: روزانه 400میکروگرم

سرطان:

اسید فولیک احتمالا "در پیشگیري از بروز برخی از انواع سرطان ها به ویژه سرطان کولون، سینه، معده و مري موثر است .
مکانیسم چگونگی تاثیر اسید فولیک در پیشگیري از سرطان کاملا "روشن نیست .برخی از محققین معتقدند که اسید فولیک براي سلامت DNAو جلوگیري از موتاسیون آن که ممکن است منجر به سرطان شود، لازم است .مطالعات جمعیتی نشان داده است که سرطان کولورکتال در افرادي که دریافت روزانه اسید فولیک در آنها بالاست شیوع کمتري دارد.عکس این مطلب نیز صادق است، یعنی دریافت کم اسید فولیک، خطر تومورهاي کولورکتال را افزایش می دهد .اثرات قابل ملاحظه و معنی دار کاهش خطر سرطان کولورکتال مستلزم مصرف روزانه حداقل 400میکروگرم در یک دوره 15ساله می باشد .به این دلیل پزشکان مکمل اسید فولیک را به افرادي که در معرض خطر سرطان کولون قرار دارند )به عنوان مثال، افرادي که سابقه فامیلی ابتلا به سرطان کولون دارند (توصیه می کنند.
در خون انسان سلولهایی به نام گلبول قرمز موجود است که حامل اکسیژن مورد نیاز اندامهاست درصورتیکه تولید گلبول قرمز کاهش یابد فرد مبتلا به کم خونی میشود کمبود اسید فولیک موجب کاهش نوعی کم خونی بنام کم خونی ماکروستیک میشود .

تداخلات دارویی اسید فولیک

آنتی بیوتیکها، تتراسیکلین-آسپیرین، ایبوپروفن و استامینوفن- داروهاي پایین آورنده
کلسترول و ترکیبات کنتراسپتیو- آنتی اسیدها، سایمتیدین، رانیتیدین )که براي زخم معده، سوزش معده و اختلالات گوارشی
مرتبط (مصرف می شوند و متافرین )که براي دیابت مصرف می شود (

نظرات

ارسال یک نظر