http://www.fefol.ir/assets/img/What-Is-Psoriasis-Of-The-Liver-1-1024x590.jpg

سیروز کبدی

کبد بزرگترین غده بدن است که در فعالیتهای سوخت و ساز بدن مانند گوارش نقش دارد .  
کبد تقریبا از هر اندامی در بدن حمایت می کند و برای بقا حیاتی است . در بین ارگانهای بدن کبد یکی از مهمترین  و حجم –کیلوگرم وزن دارد 2/5 تا 1/5آنهاست و برخی آن را معادل قلب دوم می دانند . این عضو بزرگ و حیاتی بین عمده ای از فضای سینه و بالای شکم را اشغال می کند . 

کبد به دلیل وظیفه ای که در تنظیم و ذخیره سازی مواد غذایی دارد تمام خونی را که از دستگاه گوارش برگشته و حاوی مواد غذایی است دریافت می کند و به علت همین خون رسانی وسیع رنگ آن معمولا قرمز تیره بوده و در بین عوام به جگر سیاه مشهور است . 

اعمال کبد

 • ساخت آنزیمها و پروتئین ها
 • تصفیه سموم و تبدیل آنها به مواد بی ضرر
 • متابولیسم داروها
 • شرکت در خون سازی قبل تولد
 • مقاومت در برابر عفونتها
 • ساختن سریع انرژی د رهنگام ضرورت
 • دخالت درهضم و جذب و مصرف مواد غذایی
 • ذخیره آهن

با احتساب موارد حیاتی و متعدد فوق تقریبا می توان ادعا کرد که عملیاتی در بدن نیست که کبد در آن نقش نداشته باشد و به همین علت است که در صورت وقوع بیماری کبدی و از کار افتادن آن اختلالات متعدی بروز می کند . 

مواردی که بر اثر آنها کبد دچار مشکل می شود

 • 1- مواد شیمیایی مانند الکل – چربی غذا – داروهای خاص
 • 2- ویروسها مانند ویروس هپاتیت بی و سی
 • 3- انباشته شدن فلزات سمی مانند آهن ( هماتوکروز ) و مس ( ویلسون ) د ربدن
 • 4- انسداد مجاری صفراوی
 • 5- اختلال گوارشی ژنتیکی ( سندرم آلاژیل )
 • 6- نارسایی کبد ناشی از سیستم ایمنی ( بیماری خود ایمنی که د راثر آن سیستم ایمنی به کبد حمله می کند )
 • 7- تخریب مجاری صفراوی
 • 8- عفونت انگلها مانند شیستوزوما

سیروز کبدی

سیروز کبدی یا التهاب شدید کبد از نظر آسیب شناسی خصوصیات معینی دارد که با طیفی از نمودهای بالینی مشخص همراه است . انواع سیروز ها را میتوان بر اساس ترکیبی از علل و خصوصیا ت معین تقسیم بندی کرد .

 • انواع سیروز عبارتند :
 • 1 – الکلی
 • 2- کریپتوژنیک
 • 3- صفراوی
 • 4 – قلبی
 • 5- سوخت و ساز ( ارثی یا دارویی )
 • 6- متفرقه
 • اگر علت را تشخیص ندهندآن را کریپتوژنیک می نامند .

علائم سیروز کبدی

خستگی و ضعف  ورم شکم – ورم مچ پا – ریزش مو – خونریزی از بینی و لثه – زرد شدن پوست و سفیدی چشم –شدید پوست  –به دلیل آسیت ( جمع شدن آب ) 
تغییرهای شخصیتی  
 که این علایم با اصطلاح آنسفالوپاتی کبدی یاد می شود – دشواری در تمرکز – گیجی – زوال حافظه –بی خوابی   –و زمانی است که مواد سمی به دلیل ناتوانی کبد د رخارج کردن آنها از بدن ، به مغز صدمه میزند 
  –علایم پیشرفته آن بالا آوردن خون و مدفوع سیاه رنگ می باشد 

نظرات

ارسال یک نظر