ففول صورتی - قرص اهن ففول صورتی - فیفول - قرص فیفول – قرص آهن ففول ( فیفول ) – کپسول آهن – بارداری – کم خونی – قرص کم خونی – قرص آهن خارجی
قرص آهن و اسید فولیک ففول صورتی ( فیفول ) به عنوان درمان کننده کم خونی ناشی از فقر آهن)